henkdeboer.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Laatste reacties
  Op de hoek van Dr. Sophie Redmondstraat en de Zwartenhovenbrugstraat in Paramaribo staat midden in het verkeer Kwaku. Kwaku staat symbool voor de afschaffing van de slavernij in Suriname. Het beeld is onthuld op 1 juli 1963. Beeld is gemaakt in opdracht van de regering door beeldhouwer Jozef Klas. Kwaku is genoemd naar woensdag, de dag waarop 1 juli 1863 de slavernij werd afgeschaft. Keti koti.
  Op de foto staat Kwaku met de lendenen omhuld. Daaronder zit een 'rokje'. (regelmatig wordt het beeld voorzien van hoofddeksels en kledingstukken, vooral van pangi, dat zijn kleurige omslagdoeken die nog altijd gedragen worden door de marrons.
   
   
  Kwaku in Paramaribo...................................Anton de Kom in Zuidoost
   
   
  Lees meer...   (13 reacties)
  Oud-president van Suriname Jules Wijdenbosch belde met ph Dalgliesh
  Kofoe kreeg € 50.000
  'Elke inmenging' van de Surinaamse regering is ongewenst, zei locoburgemeester Lodewijk Asscher. Zuidoost wilde niets te maken hebben met geld van Bouterse of zijn omgeving.
   
  Zijn omgeving.
   
  Vice-president van Suriname Robert Ameerali nam het initiatief om op naam van de Vereniging Surinaamse Bedrijven een tent op het festival te huren.
  Winston Kout heeft in twee delen € 50.000 cash overhandigd aan festivalorganisator Ricardo Verwey. De schenking was beklonken tussen festivaldirecteur Gilo Koswal en vice-president Ameerali.
  Ameerali schoof behalve ook oud-president Jules Wijdenbosch naar voren om de Surinaamse betrokkenheid bij Kwakoe te onderstrepen.
  Wijdenbosch telefoneerde op verzoek van Verwey met het Dagelijks Bestuur van Zuidoost om te zeggen dat het geld was overgemaakt. Wijdenbosch en Kout behoren tot de intimi van Bouterse.
  (Waarom Verwey niet zelf belde met het DB wordt in het artikel vandaag in het Parool niet duidelijk.
   
  Verwey heeft niet gevraagd waar het geld vandaan kwam. Wel is het zo dat Bouterse voor een geldtransactie naar het buitenland toestemming moet geven. Verwey: 'In die zin heeft hij ervan geweten'.
   
  Verwey heeft twee keer € 25.000 cash ontvangen van Kout. Kort na het begin van het festival en tijdens het laatste weekend. Verwey: 'Dat geld hebben we gebruikt om vrijwilligers te betalen'.
   
  Maar op 7 augustus heeft men in de bestuurskamer van het stadsdeelkantoor zitten wachten op een telefoontje van Bouterse. Portefeuillehouder Dalgliesh zat er bij.
   
  Het bedrag van € 15.000 kwam voor een groot deel van de kraamhouders.
  Lees meer...   (2 reacties)
  Wat had Dalgliesh moeten doen?
  Kijk, er wordt nu een rookgordijn opgetrokken dat de President van Suriname, Desi Bouterse, toestemming moest geven voor een x-bedrag aan het Zomerfestival, dat leidt af van het gegeven dat in de bestuurskamer van het stadsdeelkantoor gewacht werd op een telefoontje van President Bouterse. De VVD centrale stad noemt hem een crimineel en D66 centrale stad had het over bloedgeld van een drugscrimineel.
   
  Het gaat om het feit dat Dalgliesh ontkende dat in de bestuurskamer, in het politieke hart van stadsdeel Zuidoost, men zat te wachten op een telefoontje van een 'crimineel' (VVD) en een 'drugscrimineel' (D66) die door Nederland gezoch wordt. Zeer pijnlijk om als portefeuillehouder aanwezig te zijn in de bestuurskamer en dat de bestuurders van stichting Kofoe wachten op een telefoontje van Bouterse. Je bent dan toch medeplichtig aan het wachten. En politiecommissaris Ad Smit zat er bij. Hoe moet die man zich gevoeld hebben?
   
  Wat had Dagliesh moeten doen? Ze had meteen na de mededeling op moeten staan en tegen de bestuurders van stichting Kofoe ferm moeten zeggen dat 'als u wacht op een telefoontje van Bouterse, niet hier in de bestuurskamer, maar in in de openbare ruimte van Anton de Komplein of in een café, want hier willen wij niets mee te maken hebben met meneer Bouterse.'
  Maar dat heeft Dalgliesh niet gedaan. Ze vroeg hoe het zat met de financiën. Dat was belangrijker, en ze ging met Ad Smit daarna in conclaaf om in de context van het financiële te praten hoe het verder moet, want anders moest Smit de ME oproepen, en het was al laat.
   
  Ph Dalgliesh had adequaat moeten optreden en de bestuurders van st. Kofoe het pand moeten laten verlaten om te wachten op een telefoontje van een 'drugscrimineel' die door Nederland gezocht wordt. Maar ze ontkende dat zij ook (door aanwezig te zijn) mede zat te wachten op een telefoontje van Bouterse. 'Het is niet waar meneer De Boer'. En het was 'grote onzin'.
  'Pijnlijk', zei vanavond een journalist van de NRC.
  Dalgliesh had in de commissievergadering van 29 oktober of in de raadsvergadering van 30 oktober de waarheid moeten vertellen door een verklaring af te leggen. Dat heeft ze niet gedaan.
  Lees meer...   (1 reactie)
  Ph Dalgliesh sprak
  niet de waarheid
  over Bouterse!
   
  In de commissievergadering van 29 oktober zei ph Dalgliesh dat het 'niet waar was' dat ze in de bestuurskamer van het stadsdeelkantoor op een telefoontje van president Bouterse zaten te wachten inzake financiering derde weekend van het Zomerfestival. Ze deed de kwestie af als 'grote onzin'.
  Maar uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA blijkt het geen grote onzin te zijn, maar waar.
   
  Mevrouw Dalgliesh was na het tweede weekend van het Zomerfestival in de bestuurskamer aanwezig om met het bestuur van st. Kofoe te praten over de financiën voor het derde weekend van het Zomerfestival. Men zat in geldnood. Geen geld, geen Zomerfestival, en dan had politiecommissaris Ad Smit een groot veiligheids- en ordeprobleem. En dat moest voorkomen worden. De heer Verwey van st. Kofoe heeft toen aangegeven dat hij een telefoontje van het Kabinet van de President van Suriname verwachtte.
  Op de vraag van een van de aanwezigen of het Bouterse was, 'Desi?', zegt het DB 'Ja'.
  Volgens DB moet dit gezien worden dat het Kabinet van de President toestemming moet geven voor geldstromen van Suriname naar het buitenland.
   
  'Toen de vraag werd gesteld welke president, omdat het niet duidelijk was van wie het telefoontje werd verwacht en of dit van een andere instantie was, zoals van de Centrale Bank van Suriname, werd als antwoord gegeven: VAN DE KABINETSCHEF VAN HET KABINET VAN DE PRESIDENT VAN SURINAME, DE HEER DESI DELANO BOUTERSE'.
   
  Mevrouw Dalgliesh vroeg toen naar de betaling in relatie tot inzet van de verkeersregelaars/beveiligers. DB:  'Uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat het voornemen tot intrekking van de vergunning uitgereikt is door de portefeuillehouder'.
   
  Je kan dus stellen dat de President van Suriname, Desi Delano Bouterse, het Zomerfestival heeft gered  en Smit geen ME hoefde op te roepen.
   
  Na afloop van de bijeenkomst hebben Smit en Dalgliesh samen overlegd en gesproken over de mededeling van Verwey.
   
  Via een spoedbetaling maakte de st. Kofoe € 15.000 over op de rekening van de ING van het stadsdeel.
   
  N.B.
  Beantwoording van de vragen staat op de website van stadsdeel Zuidoost
  Lees meer...   (6 reacties)
  Evaluatie voucherprojecten Holendrecht
   
  In April 2012 kwam huurdersvereniging Amsteram met een evaluatierapport over de voucherprojecten, o.a. over die van Holendrecht.
  Een overzicht:
  (verkorte versie)
   
  - HD053, 'Ouderen en Muziek'. Niet doorgegaan.
   
  - HD057, 'De Kidsclub Zomervakantie'. Project is niet georganiseerd als zomerkamp, maar als busreis. De busreis heeft veel problemen veroorzaakt, die vermeden hadden kunnen worden als er professioneel gehandeld was.
   
  - HD064, 'Ouderendag'. Adres van de aanvraagster is gelijk aan dat van de voorzitter van de regiegroep. Uit onderzoek is gebleken dat aanvraagster huisgenoot is van een van de leden van de regiegroep (de voozitter). Er hoeft geen sprake te zijn van belangenverstrengeling.
   
  - HD065, 'Remedial Teaching'. Echtgenoot is echtgenoot van één van de regiegroepleden. Onduidelijk is waarom deze aanvraag volledig is toegekend. Er hoeft geen sprake te zijn van belangenverstrengeling.
   
  - HD066, 'Ladies Jam' 2e editie'. Aanvrager is raadslid. Aanvrager heeft de uitvoering van het project overgedragen aan ene Marlon. Vorig jaar was het een groot succes. Bij een bijeenkomst over het festival werd onvoldoende duidelijk gemaakt wat het project precies inhield: er werd gesproken over kraampjes en verkoop inplaats van ladies Jam. Geconstateerd wordt dat de aanvrager lid is van de stadsdeelraad Zuidoost. Voorts wordt vastgesteld dat in de aanvraag met betrekking tot de rol van de aanvrager wordt vermeld dat hij zich zal bezighouden met promotieactiviteiten voor het bewonersinitiatief.
   
  - HD069, 'Trainingsvorming Weekend'. Aanvraagster is nicht van regiegroeplid en heeft nimmer toestemming gegeven haar naam te gebruiken op de aanvraag. Aanvraagster is woonachtig in Noord, maar opgegeven adres is van regiegroep. Er hoeft geen sprake te zijn van belangenverstrengeling.
   
  - HD071, 'Reminiscentie Project voor ouderen'. Het project is niet van start gegaan. Onduidelijk is wat er met het project is gebeurd (HdB). Het gaat om € 5.000.
   
  - HD073, 'Milieu Weekend'. Aanvraagster heeft deze aanvraag ingediend namens mw. P. De naam van P. komt bij meerdere aanvragen terug, hetgeen in strijd is met de afspraken. Het is nog onduidelijk wanneer het project wordt uitgevoerd. Er is wel sprake van een voorschot waaruit kan worden geconcludeerd dat het project is opgestart.
   
  - HD076, 'Culturele Dag'. Onduidelijk is wat aanvrager op het Holendrecht Festival gaat doen. Na overleg heeft de projectleider verklaard dat het project inmiddels loopt en dat het hierbij gaat om culturele input op het Holendrecht Festival in de vorm van optredens.
   
  - HD079, 'Spelletjesdag'.  In de adminstratie bevindt geen toekenningsbrief. De projectleider stelt vast dat er naar alle waarschijnlijkheid feitelijk geen activiteiten in het kader van dit bewonersinitiatief worden ontplooid of zullen worden ontplooid.
   
  - HD087, 'Culturele Bijeenkomst'. Het gaat om een busreis, terwijl de toekenning daar niet voor bedoeld is. Ivan Nibte heeft op eigen gezag aanvraag HD102 toegekend, welke niet door de regiegroep is goedgekeurd, omdat deze laatste aanvraag over dezelfde busreis gaat. Uit de notulen van de vergadering van de regiegroep blijkt dat de regiegroep haar goedkeuring heeft gegeven aan de gewijzigde opzet.
   
  - HD088, 'HD League (hofjesvoetbal)'. Het adres op de aanvraag bestaat niet.  Adres is een bestaand (horeca)adres. Er is geen toekenningsbrief. Geadviseerd is de voucher in te trekken.
   
  - HD091, 'Iftar Culturele Dag'. Aanvrager is zoon van één van de regiegroepleden. Het project zou worden uitgevoerd door de moeder van aanvrager. Het project is niet uitgevoerd en de status van de toegekende gelden is onduidelijk. Er hoeft geen sprake te zijn van belangenverstrengeling. Inmiddels zijn er gesprekken om de Iftar toch door te laten gaan.
   
  - HD102, 'Busreis'. De projectleider heeft deze aanvraag op eigen houtje toegewezen. Project HD087 in de vorm van een culturele busreis gaf aanleiding tot rumoer in de wijk. Regiegroep besluit na opnieuw indienen van het project alsnog toe te kennen.
   
  - HD103, 'Urban Gospelprogramma'. Aanvrager is lid van de regiegroep die verantwoordelijk is voor de organisatie van het Holendrecht Festival. De projectleider heeft verklaard dat aanvrager hem heeft medegedeeld dat de aanvraag wordt ingetrokken.
   
  - HD108, 'HD Festival'. Het project is opgegaan in Holendrecht Festival.
   
  - HD110, 'Huiswerk HD+'. Aanvraagster woont niet op het aangegeven adres. Telefoonnumer is niet in gebruik. Project is volgens projectleider net begonnen.
   
  - HD113, 'Mannenproject'. Project is nog niet van start gegaan.. Telefoonnummer is niet bekend.
   
  - HD117, 'Sport Voetbal Uitwisseling'. Onduidelijk is wie wat gaat doen en waar het geld naar toe gaat. Project is geclusterd aan Holendrecht Festival.
   
  -HD119, 'Energiecafés'. Onduidelijk wanneer het project wordt uitgevoerd.
  Lees meer...   (4 reacties)
  Eerlijk delen
  Van eerlijk delen komt ruzie. Geef een kind een zak snoep om te delen en het wordt ruzie. Verdeel een taart en de ene stuk is groter dan de ander.
   
  Het ligt in de mond van Samsom bestorven: 'Eerlijk delen'.
  Vooral het woord 'eerlijk' geeft te denken, want wat is eerlijk? Iedereen evenveel? Jij iets meer, omdat je het verdiend hebt? Krijg je dan geen afgunst? Waarom moet ik minder salaris om aan de ander te geven die te beroerd is om te werken? Waarom zorgpremie verhogen terwijl de ander rookt, drinkt en vette patat en hamburgers eet en zorgtoeslag krijgt?
  Als het gaat over eerlijk delen, dan moet je in gemeenschap van goederen leven of een communie vormen, of het zoeken in de kerk waar het 'en ze hadden alles gemeenschappelijk' al twintig eeuwen zoek is, behalve bij de Mennonieten...
   
  Eerlijk delen. Je ziet het aan ruim een miljard fraude in het failliet laten gaan van BV's. Elk jaar weer.
  Eerlijk delen tussen Israël en de Gazastrook. Eerlijk delen in Syrië. Eerlijk delen is een utopie.
  Lees meer...   (8 reacties)
  Nieuw rubriek
  Herrema wil bij u slapen
   
  Tjeerd neemt zijn slaapzak mee als het moet. Hij wil de bewoners van Zuidoost leren kennen. Dus mannen, grijp uw kans. 'Ik laat mij graag uitnodigen', zegt de Friese Tjeerd in de laatste pro-imagokrant van Zuidoost. 'Door de bewoners', zegt hij er bij, en 'dat zij als gastheer mij de buurt laten zien'. Dus gastvrouwen? Helaas, niet slapen bij big mama's.
  Het gaat om de buurt. Dus geen dubbele bodem in de slaapzak:  'Daar waar veel mensen bijeenkomen, waar ze mooie dingen doen'.
  Het gaat om de buurt te verkennen en bewoners ondersteunen wat ze in de buurt doen.
  Ja Tjeerd!
   
  Haan Homeless van Kinderboerderij Vreugdehof
   
  Lees meer...   (2 reacties)
  PVVDA
   
  VVD wil geen visie. PvdA wil visie.
   
  PvdA en VVD zijn het principieel oneens over de vraag of het kabinet Rutte II een gemeenschappelijke visie nodig heeft. Het wetenschappelijk bureau van de PvdA vindt van wel, maar de evenknie van de VVD vindt van niet. De VVD zegt dat ze wonen in in twee huizen, maar samen naar kantoor gaan.
   
  In twee huizen, maar samen naar kantoor. Zonder visie. Gewoon je werk doen van negen tot vijf. Zakenkabinet.
  Maar als je werkt op kantoor van ING, dan ben je ING'er. Dus PvdA en VVD werken samen op kantoor, dus is de naam van het kantoor PVVDA, dus is VVD PvdA-light en de PvdA VVD-light. Samen PVVDA.
  Lees meer...   (2 reacties)
  Politieke oorlog over stadsdelen
  Crisis in de PvdA. Achter de schermen woedt een bittere strijd. Beledigingen en dreigende telefoontjes. Intimidatie. Motie van wantrouwen dreigt. Inzet is inplaats van stadsdeelraden het stadsdelenplan van bestuurscommissies in 2014: veel minder taken, zonder bevoegdheden en veel minder commissieleden, namelijk 14, waarvan drie het dagelijks bestuur gaan vormen.
  De 'Raad van Elf'.
   
  Wie komt er op de kieslijst?
   
  De PvdA botste ook nog hard met D66. Fractievoorzitter van de PvdA, Frank de Wolf, stelde op de PvdA-site dat er een akkoord was met D66, maar sneerde dat D66 alsnog afhaakte, omdat het aantal commissieleden beperkt blijft tot veertien. D66 wilde er minstens negentien.  De site werd na boze reacties uit de lucht gehaald.
   
  Als je het verslag vandaag in het Parool leest dan mag je wel spreken van een politieke oorlog over de stadsdelen. Wat een gedoe en een gesteggel!
  Lees meer...   (30 reacties)
  Vreemde move van DB inzake Parents United
   
  Op dinsdag 30 oktober zet het DB de beantwoording van de schriftelijke vragen van CDA over Parents United op de website van het stadsdeel, maar op dinsdag 6 november opnieuw, maar dan zonder de laatste bladzijde, vraag 6.
  Een vreemde move van DB.
  Waarom?
  Zal met de beantwoording van vraag 6 te maken hebben.
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl - Design by Ontwerpmijndomein.nl