henkdeboer.punt.nl
Laatste reacties
  Kwaku en Anton de Kom
  Op de hoek van Dr. Sophie Redmondstraat en de Zwartenhovenbrugstraat in Paramaribo staat midden in het verkeer Kwaku. Kwaku staat symbool voor de afschaffing van de slavernij in Suriname. Het beeld is onthuld op 1 juli 1963. Beeld is gemaakt in opdracht van de regering door beeldhouwer Jozef Klas. Kwaku is genoemd naar woensdag, de dag waarop 1 juli 1863 de slavernij werd afgeschaft. Keti koti.
  Op de foto staat Kwaku met de lendenen omhuld. Daaronder zit een 'rokje'. (regelmatig wordt het beeld voorzien van hoofddeksels en kledingstukken, vooral van pangi, dat zijn kleurige omslagdoeken die nog altijd gedragen worden door de marrons.
   
   
  Kwaku in Paramaribo...................................Anton de Kom in Zuidoost
   
   

  Reacties

  Henna Kappar op 08-11-2007 10:14
  L.S,
   
  Voor een man met zoveel kwaliteiten vind ik dat er weinig over hem te vinden is op internet. Hij heeft niet alleen beelden gemaakt maar ook heel veel geschilderd...aangezien de Surinaamse staat hier niet in geinterresseerd was is erveel werk van Jozef Klas verloren gegaan. Ik ben trouwens in het bezit van 2 schilderwerken van dhr. Klas, die nodig een opknap beurt nodig hebben.
  Henna Kappar op 08-11-2007 10:15
  L.S,
   
  Voor een man met zoveel kwaliteiten vind ik dat er weinig over hem te vinden is op internet. Hij heeft niet alleen beelden gemaakt maar ook heel veel geschilderd...aangezien de Surinaamse staat hier niet in geinterresseerd was is erveel werk van Jozef Klas verloren gegaan.
  Ik ben trouwens in het bezit van 2 schilderwerken van dhr. Klas, die nodig een opknap beurt nodig hebben.
  E. Buitenman op 01-01-2008 22:08
  1. Geachte redactie,

   Wij van de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya en het Comite ‘Een Waardig Standbeeld van Anton de Kom, wensen u en uw staf een succesvol jaar toe.

   Ook willen wij u bedanken voor de gelegenheid ons geboden om via uw ‘net’, inhoud te kunnen geven aan het ‘Bewustwordingsproces’.

   Vooral willen wij al onze gemeenschappen, zowel die in onder andere Afrika, India, Indonesie en in het bijzonder die in de Republiek Suriname als in het Koninkrijk der Nederlanden, veel succes, vooruitgang en vooral veel ‘bewustwording’ toewensen in het nieuwe jaar, alles in naam van de Almachtige Anana.

   Zij die aan onze ‘bijdragen’ veel aanstoot hebben mogen nemen, bedanken wij hartelijk voor hun reacties, welke wij zeker ter harte zullen nemen, en hopen wij een ieder verder veel kracht, liefde en wijsheid toe.

   Voornamelijk alle inwoners woonachtig in het binnenland van Suriname, onze zogenoemde Marron broeders en zuster en hun verwanten woonachtig in Paramaribo, willen wij veel warme en liefde en wijsheid toewensen, in de hoop dat ook zij ‘nog meer’ zullen gaan begrijpen dat onze ‘Gemeenschappelijk Moeder’, nimmer de bedoeling had om haar kinderen te scheiden, opdat zij tot de dag van vandaag van mekaar vervreemd zouden raken.

   Maar zullen beseffen dat juist omdat een deel van ons naar het ‘woeste binnenland’ van Suriname getrokken is, terwijl het ander deel haar post in Paramaribo strijdvaardig bezet heeft weten te houden, het mogelijk heeft kunnen worden dat wij het ‘koloniale beest’ vanuit twee fronten, ‘deels’ het land Suriname hebben weten uit te jagen.

   Helaas beseffen vele van onze strijdbroeders en zuster nog onvoldoende het gevaar, welke zich momenteel in ons midden gehuisvest heeft, juist als teken dat die Bevrijdingsstrijd, nog lang niet gestreden.

   Wij behoren allen heel goed te beseffen, dat wij nog een lange weg te gaan hebben en zoals onze held Anton de Kom dat verwoorde:

   “GEEN VOLKS KAN TOT VOLLE WASDOM KOMEN, DAT ERFELIJK MET EEN MINDERWAARDIGHEIDSGEVOEL BELAST BLIJFT”.

   EN HET IS DAT ‘MINDERWAARDIGHEIDSGEVOEL’, WELKE WIJ ALS BEWUSTZIJNSBEWEGING EN ALLEN DIE ZICH TOT DIE STRIJD AANGETROKKEN VOELEN, MOETEN ZIEN WEG TE WERKEN, OP DAT WIJ ALLEN VRIJ KUNNEN ZIJN, ZOALS WIJ EERDER IN VRIJHEID GEBOREN WAREN.

   wij wensen u allen tenslotte een gezegend en vooral strijdvaardig nieuwjaar toe.

   Namens de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya en het Comite ‘Een Waardig Standbeeld van Anton de Kom’,

   E. Buitenman
  Sergio Felter op 02-01-2008 21:08
  http://www.kb.nl/dossiers/slavernij/slavernij.html

  E. Buitenman op 27-04-2008 23:25

  http://www.waterkant.net/suriname/2008/04/26/standbeeld-voor-eerste-premier republiek-suriname.

   

   

  1. Geachte blaka bakra,

  Zowaar u uzelf noemen mag, lijkt het ons niet alleen toepasselijk, maar typerend voor mensen die onvoldoende zelfbewust zijn en over weinig historisch besef beschikken.

  Toen de bewoners van Amsterdam Zuidoost het initiatief namen om te komen tot een waardig standbeeld van Anton de Kom, hadden ook zij het niet gedacht dat hen een naakt object in de strot geduwd zou worden. En wat hoorden wij nota bene een witte vrouw op het plein zeggen, “dat het een mooi kunstwerk was”. Maar toen haar verteld werd wie Anton de Kom was, reageerde zij vervolgens verbaast met de woorden: “Oh nee, ik begrijp het nu, dit kan niet, een vrijheidsstrijder? Maar trouwens dit is een kunstwerk, toch geen standbeeld?”. Een kinderhand is gauw gevuld. Vandaar dat ouders hun kinderen vaak genoeg ook waarschuwen om geen snoep van onbekende volwassenen aan te nemen, hoe aardig ze je ook mogen benaderen.

  Tegenwoordig is de kloof tussen de burgers en politici zo groot geworden, dat de burgers het niet meer weten waar zij met onze hedendaagse politici aan toe zijn. Burgers worden tegenwoordig door politici zovaak van het kastje naar de muur gestuurd of wordt hen regelmatig een kat in de zak verkocht, dat zij hun vertrouwen in de politiek steeds meer verliezen. Het lijkt wel alsof zij slechts dienen als stemvee, meer niet.

  En wanneer je het als burger zou durven om politici op het matje te roepen, dan breekt de pluris uit, want zou je als burger die bevoegdheid niet hebben vinden sommige politici. M.a.w.: het moment dat de politici d.m.v. democratische verkiezingen door de burgers gekozen zijn, geloven deze politici zij er zelf ook heilig in dat jou verantwoordelijkheid als burger bij de stembusuitslag ophoud. Vandaar dat wij in het kader van het bewustzijnsproces de eerste stap gezet hebben om als burgers de politiek duidelijk te maken dat het zo niet verder kan. Wij slepen dit incompetent bestuur van Amsterdam Zuidoost gewoon naar de rechter, als ze dat nou leuk vinden of niet. Dit omdat dit bestuur een vals object dat Anton de Kom moet voorstellen, via bedrog en stemmingsfraude op zijn Anton de Komplein geplaatst hebben d.m.v. een vergunning die zelf ook onwetmatig was, heeft de rechter zich op 25-04-2008 jl. over uitgesproken.

  HET NAAKT OBJECT VAN ANTON DE KOM STAAT MOMENTEEL ILLEGAAL OP HET ANTON DE KOMPLEIN IN AMSTERDAM ZUIDOOST.

  Maar het zelfde als met het standbeeld van Henk Arron. Omdat de politieke stroming Venetiaan (NPS) nog steeds in vijandschap leeft met de stroming Henk Arron, zelfs na zijn dood nog, werd het tijd voor ‘pay time’, om hem terug te pakken. De zogenaamde ‘negerziekte’ die in vele van onze gemeenschappen regelmatig opduikt, een Westers experiment ten tijde de Afrikaanse Holocaust (lees ook: de reactie van EBU-Akademiya; ‘ANO WAN BLAKAMAN SANI’).

  Trouwens, zegt deze zelfde stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost bij het introduceren van haar zogenaamde ‘lesbrief’ om kinderen meer over Anton de Kom te laten weten, dat ook ‘tegenstanders’ van haar beeld (zelf durft zij geen namen te noemen), het met haar zogenaamde lesbrief eens zouden zijn.

  Wanneer je als pedagoog een naakt object van een gerespecteerde vrijheidsstrijder die nota bene op jou lijkt, een waardig monument durft te noemen, wie is dan degene die hier een lesbrief nodig heeft. En zo worden de eigen kinderen, vervolgens andermans kinderen, vervolgens een hele gemeenschap het slachtoffer van politici wiens competentie ver te zoeken is.

  Een strijder die zijn leven waarachtig gegeven heeft voor onze Vrijheid en Onafhankelijkheid, hoort door de gehele gemeenschap altijd waardig geëerd te worden, zowel in uiterlijk als t.a.v. van de locatie waar zo’n strijders hoort te staan, als waarachtig eerbetoon aan zijn verdiensten voor land en volk. En wanneer wij als generatie dat verzuimen te doen, geeft dat slechts blijkt van wat de werkelijk intentie is van sommigen in ons midden ter herinnering van deze strijders,

  meer niet.

  EBU-Akademiya Amsterdam

   

  Sergio Felter op 01-05-2008 15:49
  http://www.nu.nl/news/1549053/11/%27Balkenende_moet_Surinamers_formeel_excuses_aanbieden%27.html
   
  AMSTERDAM - Premier Jan Peter Balkenende moet namens Nederland in Suriname formeel zijn excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Dat bepleit SP-Kamerlid Harry van Bommel in een vraaggesprek tegenover NU.nl. 

  'Excuses zouden passend zijn voor het enorme leed dat wij als Nederlanders deze mensen hebben aangedaan', stelt Van Bommel. 'Van de 300.000 Afrikaanse slaven die werden aangevoerd kregen er bij de afschaffing in 1863 maar 33.000 levend hun vrijheid terug.' if (typeof(dartarguments6)!='undefined') { if (typeof(et_ord)=='undefined') et_ord=Math.floor(Math.random()*10000000000000000); if (typeof(et_tile)=='undefined') et_tile=1; document.write(''); }

  De SP'er omschrijft het Suriname van de 17e eeuw als een 'winstgewest van Nederland' dat ten koste ging van de mensen. 'Dat Balkenende het heeft over een VOC-mentaliteit is daarom behoorlijk misplaatst. Dit werd dan ook niet goed ontvangen in Suriname.'

  Voorbeeld
  Harry van Bommel vindt dat Balkenende een voorbeeld moet nemen aan de voormalige Britse premier Tony Blair, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Australische premier Kevin Rudd.

  Zij gaven formeel hun excuses aan respectievelijk de Ieren, de Joden en de Aboriginals. 'Hiermee kun je als politiek leider in het reine komen met het verleden van je vaderland', aldus de SP-politicus.

  Oproep
  Van Bommel is komende week voor een privévakantie in Suriname, maar zal vrijdag in het politiek café Broki een spreekbeurt houden. Hier zal hij deze oproep doen. Volgens de SP'er is Jan Peter Balkenende half mei eveneens in Suriname.

  Hij betwijfelt of de premier zijn oproep zal beantwoorden. 'Over het algemeen zit Balkenende niet echt op mij te wachten. Sterker nog, het lijkt of hij intuitief tegen mij is', stelt Van Bommel. 'Maar er is voldoende druk voor een dergelijk statement vanuit de Surinamers daar en de Surinaamse beweging in Nederland.'

  Behoefte
  Van Bommel zegt zeker te weten dat er bij de Surinamers sterke behoefte is aan excuses vanuit de Nederlandse regering. 'Ik heb intensief contact met Surinamers in Suriname en hier in Nederland. Momenteel wordt er al een uitvoerig debat over gevoerd.'

  Tijdens zijn bezoek zal Van Bommel het kabinet ook verzoeken de 100-procentscontrole op Schiphol 'menswaardiger' te maken.

  'Momenteel wordt iedereen letterlijk tot in zijn kont gecontroleerd. Dat is een schandvlek op onze gastvrije Nederlandse traditie. De ombudsman heeft hierover onlangs nog een vernietigend rapport gepubliceerd', aldus van Bommel.

   
  E.Buitenman op 20-07-2008 05:17

  BOEKBESCHRIJVING

   

   

  Proefschrift van Caspar van Woensel + Historische Documenten; een overzicht van bijlagen betreffende 'Volksprotest' tegen het illegaal naakt standbeeld van Anton de Kom op het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost.

   

  'MERK, GOD EN VERBOD'

   

  in het kader van het bewustzijnsproces betreffende het illegaal naakt standbeeld van Anton de Kom op het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost.

   

  Oneigenlijk gebruik en monopolisering van tekens met een grote symbolische waarde' gaat over symbolen in de context van het recht. Voorbeelden van symbolen van nationale, cultuurhistorische en religieuze aard zijn: de Nederlandse Leeuw, de Nachtwacht en Michiel de Ruyter, en Kruistekens.

   

   

  Onze multiculturele samenleving kent een veelheid van zulke symbolen. Er bestaan naast al deze symbolen met een positieve lading ook symbolen met een negatieve lading, zoals Nazi-symbolen. Symbolen met een positieve lading staan vaak in verband met een identiteit, zowel voor mensen persoonlijk als gemeenschappelijk. Mensen ontlenen zodoende aan symbolen waarden, belangen of rechten.

   

  Het boek 'Merk, God en Verbod' concentreert zich op juridische aanspraken ten aanzien van symbolen. De centrale vraag is: hoe gaat ons recht om en hoe zou ons recht móeten omgaan met zulke tekens die voor veel mensen een grote symbolische waarde hebben? Deze problematiek is – in elk geval in ons land – nog niet eerder beschreven en is zeer actueel.

   

  Het gebruik van symbolen kan allerlei bezwaren oproepen. Zo kunnen mensen grote moeite hebben met gebruik in reclame of in de media, zoals wanneer tekens met een grote positieve symbolische waarde volgens de christelijke en andere – islamitische, boeddhistische, enzovoort – religies voor commerciële doelen worden gebruikt of onderwerp zijn van spot. Of omgekeerd, met commercieel gebruik van Hitler-afbeeldingen en hakenkruizen. Zulke gebruiksbezwaren kunnen deels worden benaderd door de overheid, via het strafrecht, maar ook door mensen en groeperingen op eigen initiatief, via het burgerlijk recht.

   

  HET BEROEP OP DE RECHTER IN CONFLICTEN OVER AANSTOOTGEVEND SYMBOOLGEBRUIK, BIJVOORBEELD IN VERBAND MET EEN RELIGIEUZE IDENTITEIT, KAN EEN TEKEN ZIJN VAN TOEGENOMEN EMANCIPATIE VAN DE BEVOLKINGSGROEP WAARTOE DE EISER BEHOORT. VAN EEN TOENAME VAN DERGELIJKE PROCEDURES GAAT ZODOENDE MOGELIJK EEN POSITIEF SIGNAAL UIT.

   

  Hoe ver gaat het recht met de bescherming van symbolen en daaraan verbonden behoeften, in het licht van de grondrechtelijke tegenvoeter, de uitingsvrijheid? Ook kunnen bezwaren bestaan tegen de symbool-monopolisering door een ondernemer als een wettelijk exclusief merk voor producten en diensten. Dit is het terrein van het intellectuele eigendomsrecht. Is monopolisering van symbolen uit te sluiten? Denk aan religieuze symbolen: de naam van een belangrijke hindoegod als merk voor erotische dvd's, mag dat? En maakt de aard van symbolen – nationaal, cultuurhistorisch of religieus – bij de bespreking van monopoliseringsbezwaren verschil?

   

  De beide invalshoeken vertellen in 'Merk, God en Verbod' samen één verhaal. Het boek is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in juridisch-maatschappelijke vragen over aanstootgevend gebruik of misbruik van tekens die voor mensen het meest wezenlijk zijn.

   

   

  Over Caspar van Woensel

   

   

  Van 1994 tot 2000 studeerde Caspar van Woensel Nederlands recht aan de Universiteit Leiden (burgerlijk recht en ondernemingsrecht). Brede perspectieven en het 'waarom' van het recht hadden zijn voorkeur. Onderdeel van zijn studie vormde een studieverblijf in Zuid-Afrika. Ontmoetingen met mensen met uiteenlopende achtergronden gaven voor Caspar diversiteit maar ook ongelijkheid en onrechtvaardigheid een gezicht. Tot zijn aan studie verwante bezigheden hoorde het geven van studiebegeleiding aan jongere lichtingen studenten. Zijn afstudeerscriptie was merkenrechtelijk van aard. Caspar zag een maatschappelijk vraagstuk in dit op de handel gerichte terrein: mag álles wat rechten-vrij 'publiek domein' is worden gemonopoliseerd, zelfs tekens, namen en afbeeldingen die voor mensen grote symbolische waarde hebben?

   

  Na zijn afstuderen deed Caspar van Woensel bij de afdeling Burgerlijk recht van de Universiteit Leiden (UL) enige tijd onderwijservaring op. Vervolgens startte hij met zijn proefschrift, bij de toenmalige afdeling Auteurs- en informatierecht en onder begeleiding van prof. mr. D.W.F. Verkade. Het onderzoeksthema ontsprong aan zijn afstudeerscriptie. Het materiaal voor het rechtsvergelijkende deel van het onderzoek vormde de oogst van een periode bij het Max-Planck-Institut in München. Het royale aantal jonge collega-promovendi op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht en mededingingsrecht bij het Max-Planck-Institut en de bijhorende dynamiek maakten indruk. In de periode 2003-2005 was Caspar werkzaam als universitair docent burgerlijk recht. Een voorkeur ontwikkelde hij voor verdiepende vakken, maar ook het toegankelijk maken van de thema's in de propedeuse ervoer hij als iets moois.

   

  In de periode 2006-2008 was Caspar in deeltijd universitair docent Intellectuele eigendomsrecht van de afdeling Ondernemingsrecht (UL). Daar heeft hij zich beziggehouden met merkenrecht. In deze periode voltooide hij ook zijn proefschrift, 'Merk, God en Verbod. Oneigenlijk gebruik en monopolisering van tekens met een grote symbolische waarde' (Amstelveen: deLex 2007).

   

  Sinds 2007 is hij tevens zelfstandig adviseur van (semi)publieke overheid en bedrijfsleven. Projecten liggen op het vlak van recht en cultuur, waaronder de multicultuur en aspecten van intellectuele eigendom. Tot de opdrachtgevers behoren o.a. de Zürich University of the Arts met het internationale programma Multiplicity and Visual Identities en de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog in Den Haag. Daarnaast interesseert Caspar zich voor fundamentele rechten en zet hij zich in voor Amnesty International.

   


  Titel: MERK, GOD EN VERBOD.

   


  Door: Caspar van Woensel.

   

  Boek: ISBN 978-90-8692-010-5/Prijs incl. btw: € 59,00 (excl. verzendkosten)/Omvang ca 508 pagina's/Jaar van uitgave 2007.

   

   

  MEN HOEFT DE WAARDE VAN EEN SYMBOOL NIET TE DELEN OM TE KUNNEN INZIEN DAT HET SYMBOOL BETEKENIS HEEFT VOOR EEN ANDER/(Caspar Philip Leonard van Woensel ).

   

   

  Overzicht van 2006-2008 van 'Historische Documenten' betreffende Cornelis Gerard Anton de Kom (1898-1945) aangaande het volksprotest tegen het momenteel illegaal naakt standbeeld op het Anton de Komplein in Amstedam Zuidoost.

   

  - [~] Onderzoek: 'Een "Waardig Monument" op een waardige plek'.

  - Rechtspraak.nl - Weekoverzicht uitspraken.

  - LJN BD2966, Rechtbank Amsterdam 02-06-2008:: Rechtennieuws.nl.

   

  Zie ook in dit kader de volgende documentaties:

  - De terugkeer van mevrouw Kiki? mr. M.J. Tunnissen De Raad van ...

  - https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/bitstream/1887/12415/1/Thesis.pdf.

   

  NB. Met betrekking tot het 'I-nova Onderzoeksrapport', genaamd - [~] Onderzoek Een Waardig monument op een waardige plek, delen wij u tot onze verbazing mede, dat twee dagen na het uitgaan van de eerste mailberichten, de toegang tot dit rapport via de website van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost, voor het publiek is geblokkeerd geworden. Onze excuses voor het eventueel ongemak.

   

   

   

  "YU SABI FA KOKONOTOWATRA E GO NA INI KRONTO BERE" (DE WERKELIJKHEID IS MEER DAN HET ZICHTBARE)

   

   

   

   

  NAMENS DE BEWUSTZIJNSBEWEGING EBU-AKADEMIYA.

   

  Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya op 22-06-2009 22:35

  Reactie op “Vertroebelende Blik”n.a.v. de gerechtvaardigde protesten van burgers tegen het illegaal naakt beeld van de Vrijheidsstrijder Anton de Kom op het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost

   

   

   

  Geachte heer, mevrouw,

   

   

   

  "Gods molens malen langzaam, maar zeker."

   

   

   

  Toen wij van de bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya vanuit wel ingelichte bronnen vernamen, dat mevrouw Annet Zondervan van het Centrum Beelden Kunst Amsterdam Zuidoost en indertijd projectleider 'Monument voor Anton de Kom' biseksueel was, had dat ook ons verbaast. Niet zozeer vanwege haar biseksuele geaardheid, daar binnen deze vrije samenleving elk individu het recht heeft zijn of haar seksuele voorkeur zelf te bepalen. En daar hebben ook wij als beweging tegen deze 'vrije keuze' beslist weinig op in te brengen.

   

   

   

  Maar toen het deze zelfde mevrouw bleek te zijn, die n.a.v. de gerechtvaardigde protesten van burgers tijdens de onthulling van het illegaal naakt beeld van Anton de Kom in 2006 in haar persberichten en op haar website primair verkondigde, dat de protesten tegen het vernederend beeld van de vrijheidsstrijder Anton de Kom op het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost, te maken zouden hebben met een 'vertroebelende blik' van deze bezwaarders, verbaasde dit gegeven omtrent haar biseksualiteit ons des te meer.

   

   

   

  Vooral toen zij het vervolgens nog eens aandurfde, om onbekommerd, onbeschaamd en zonder enig gevoel voor (zelf) respect voor de pijnlijke koloniale geschiedenis, ‘gewraakt' en in feite volstrekt nodeloos te verklaren, dat de oorzaak van die 'vertroebelende blik' het gevolg was van het 'slavernij verleden' van deze bezwaarders. Een onrecht waar Anton de Kom zich ook internationaal tegen verzet had en zelf zijn leven voor gegeven heeft. Doelende op de Afrikaanse Holocaust, waarbij meer dan vier eeuwen lang meer dan zeshonderd miljoen (600.000.000) 'vrije mensen' op mensonterende wijze in slavernij werden gebracht en getraumatiseerd werden, waarvan miljoenen ten gevolge daarvan het leven lieten.

   

   

   

  Het betreft hier de ergste mensenrechtenschendingen ooit gepleegd in de geschiedenis van de mensheid. En daar neem je als weldenkend mens, zoals dat in principe ook het geval is met de Joodse Holocaust, absoluut geen loopje mee.

   

   

   

  En dit ondanks dat mevrouw Zondervan tijdens de jurering op 14 januari 2005 - zonder succes overigens - ons vertegenwoordigende jurylid gedreigd had deze uit de jury te zetten, vanwege het feit dat dit jurylid eerder pertinent geweigerd had, om op haar uitnodiging in te gaan, ter bezichtiging van het beeldontwerp van Anton de Kom in het atelier van haar vriendin te Gameren. Namelijk was het beeldontwerp van kunstenares Jikke van Loon m.b.t. de stemmingsprocedure, nimmer in het afgesproken CEC-gebouw in Amsterdam Zuidoost publiekelijk tentoongesteld, omdat het houten beeld “te zwaar” was voor de ondergrond van het gebouw, vertelde de projectleider mevrouw Zondervan haar bezoekers naïef. Achteraf bleek dat het zogenoemd “winnend ontwerp”van Jikke van Loon tegen alle afspraken in NIET op het procedureel afgesproken tijdstip af was.

   

   

   

  Bleek tot ieders verbazing nog eens in 2006, dat mevrouw Zondervan als projectleider ‘Monument voor Anton de Kom’, zich nota bene had schuldig gemaakt aan stemmingsfraude en nepotisme tijdens de stemmingsprocedure van de beeldontwerpen t.g.v. haar vriendin en kunstenares Jikke van Loon. Nu d.m.v. een zogenaamde ’internet stemming’ (zie i-Nova Onderzoeksrapport dec. 2006), waarvan de einduitslag, ip-adressen en dergelijke zoek zijn, zegt de PvdA stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost mevrouw Elvira Sweet. Dit terwijl zij tegen alle waarschuwingen in, het omstreden beeld in 2006 had laten onthullen, ondanks de 'lopende bezwaarprocedures'.

   

   

   

  Minachting ten top, waardoor beide dames van het stadsdeelbestuur van Amsterdam Zuidoost uiteindelijk een spreekverbod opgelegd kregen. Des ondanks kunnen wij zulks een totaal misplaatste, onnodig grove en beledigende verklaring afkomstig van welke persoon of instituut dan ook, nimmer over onze kant laten gaan.

   

   

   

  Dan zult u hopelijk begrijpen, dat absoluut aanleiding gegeven was hier onderzoek naar te doen, terwijl veel burgers toen van mening waren, dat slechts ‘racisme’ ongetwijfeld ten grondslag moest hebben gelegen.

   

   

   

  En als je hier omtrent onderzoek doet, dan ga je als vanzelfsprekend eerste na, van wie zulke 'gevoelloze en buiten proportionele uitspraken' afkomstig zijn, wie de personen in kwestie zijn en waarom. Bovenal vanuit welk brein. En dat weten wij intussen. En "wie kaats moet de bal verwachten."

   

   

   

  Vandaar dat de gemeenschap zich nu tenslotte afvraagt, in hoeverre deze onzinnige kille verklaring indertijd van deze mevrouw, als reactie op de gerechtvaardigde protesten van burgers tegen een illegaal naakt beeld van de vrijheidsstrijder Anton de Kom op het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost, te maken moet hebben gehad met haar ‘jammerlijk vertroebelende blik' omtrent haar persoonlijke ‘controversiële levenshouding’ of was het in combinatie met ‘racisme’.

   

   

   

  U mag het zeggen.

   

   

   

  Ps. Over de rol van de mededingende kunstenaar Henk Visser, daar
  komen wij nog op terug.

   

   

   

   

  Tenslotte rest ons u alvast te bedanken voor uw reactie en verblijven wij met strijdlustige doch gerechtvaardigde groeten,

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de bewustzijnsbeweging

   

   EBU-Akademiya.

   

  tiffany op 24-05-2010 04:25
  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl - Design by Ontwerpmijndomein.nl